Praktische informatie

Wachttijd

De wachttijd voor een intakegesprek wordt per behandelaar aangegeven en maandelijks bijgehouden. Na intake is er vervolgens geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd voor intake is onafhankelijk van bij welke verzekeraar je verzekerd bent. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Informatie met betrekking tot het Coronavirus
We volgen de actuele richtlijnen van onze beroepsvereniging de LVVP en het RIVM met betrekking tot hygiene en vragen u dat ook te doen. Vooralsnog blijven we afspreken op onze locaties, maar mocht u klachten hebben die bij het Coronavirus passen, dan kunt u niet naar de praktijk komen. Behoort u of iemand in uw huishouden tot een kwetsbare groep of vindt u online-behandeling prettiger dan zal de behandeling meestal telefonisch of online worden gedaan. We bekijken per behandeling in afstemming met de client wat passend is. 

Aanmelden

Je kunt op twee manieren informatie aanvragen of je aanmelden bij Praktijk West: telefonisch of via het contactformulier.

Telefonisch
Per behandelaar kun je telefonisch een afspraak maken met Psychologenpraktijk West voor een intakegesprek. Indien er niet wordt opgenomen kun je je wens voor het maken van een afspraak inspreken in de voicemail: spreek je naam, telefoonnummer en huisarts in dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.

Wendy Bosma: 06-44431031 (intakestop)
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Joghem de Wreede: 06-24646699 (intakestop)
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Marloes de Jong: 06-30191573 (intakestop)
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Contactformulier
Vul het contactformulier op de contactpagina compleet in. Ook voor algemene vragen kun je het contactformulier gebruiken, we nemen in alle gevallen zo snel mogelijk contact op.

Tarieven en vergoedingen

Eerstelijnspsychologische zorg valt sinds 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Vanaf die datum worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering vier producten Basis GGZ vergoed: Basis Kort, Basis Middel, Basis Intensief en Basis Chronisch, wat neerkomt op 5-10 gesprekken. Op grond van de gestelde diagnose wordt bepaald welk product van toepassing is. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet je zijn verwezen door je huisarts. Ook moeten de psychische problemen voor vergoeding voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM5. De behandeling wordt verrekend met het eigen risico, voor 2020 is dat € 385,-.

Als je meer gesprekken nodig hebt
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan de psycholoog mogelijk switchen naar een “zwaarder” product. Je psycholoog zal dit met je overleggen.

1NP
Psychologenpraktijk West heeft geen rechtstreeks contract met de zorgverzekeraars. We zijn aangesloten bij stichting 1NP en daardoor in de gelegenheid om gecontracteerde behandeling aan te bieden van alle ziektekostenverzekeraars. Zie hiervoor ook www.1NP.nl.

Mindfulnesstraining
De vergoeding van de Mindfulnesstraining verschilt per verzekeraar en per pakket. U kunt bij uw verzekeraar informeren of u in aanmerking komt. Ook een aantal werkgevers is bereid om werktijd of budget voor deze training vrij te maken.

Generalistische basis GGZ

TARIEVEN GENERALISTISCHE BASIS GGZ 2021
product BGGZ Zorgvraagzwaarte Maximale duur (minuten) NZa Tarief (maximaal)
Basis Kort Licht 294 € 522,13
Basis Middel Gemiddelde 495 € 885,01
Basis Intensief Intensief 750 € 1434,96
Basis Chronisch Chronisch 750 € 1380,49
Onvolledig behandeltraject 120 € 228,04
Overig Product (OVP) Consult 45 (+ 15) € 98,00
Let op! Per 1-1-2022 wordt het Zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u daardoor voor beide jaren het eigen risico.Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de LVVP.

Generalistische basis GGZ

TARIEVEN GENERALISTISCHE BASIS GGZ (voorheen Eerstelijns Psychologische Zorg) 2019

product
BGGZ
Zorgvraag
zwaarte
Maximale duur
(minuten)
NZa Tarief
(maximaal)
Basis Kort Licht 294 € 472,65
Basis Middel Gemiddelde 495 € 805,34
Basis Intensief Intensief 750 € 1261,82
Basis Chronisch Chronisch 750 € 1154,48
Onvolledig
behandeltraject
120 € 192,92
Overig
product (OVP)
Consult 45 (+ 15) € 98,00

Niet verzekerde zorg

Als je contact wil met een psycholoog maar er is geen sprake van een diagnose, ben je ook welkom bij Psychologenpraktijk West. De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt behandeling van relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische problemen ontstaan) niet vergoed. En als er geen sprake is van een stoornis volgens de criteria van de DSM5, wordt behandeling niet vergoed. De gesprekken worden dan rechtstreeks aan je gefactureerd als Overig Product (OVP). Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen. Een sessie voor psychologische behandeling duurt 50 minuten. Het tarief is € 96,00 per gesprek. Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de sessies van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. Verder zijn op niet verzekerde zorg de volgende betalingsvoorwaarden van Praktijk West van toepassing. Als je nog vragen hebt over de vergoedingen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch op 06 – 460 868 14.

Privacy en klachtenprocedure

Privacy
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben we een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier
In je dossier noteren wij je gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van ons een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Wij vragen hiervoor je toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een afspraak maken met de behandelend psycholoog. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier.

Voor de volledige Privacystatement van Psychologenpraktijk West kan je HIER klikken.

Klacht 
De psychologen die werkzaam zijn bij Praktijk West zijn allen BIG-geregistreerd en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP dienen zich aan deze beroepscode te houden. 
Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, bespreek die dan eerst met je psycholoog. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, neem dan contact op met het NIP.

Kwaliteitsstatuut 
Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht sinds januari 2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. De psychologen bij Psychologenpraktijk West zijn ieder in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en hebben deze ter inzage op de praktijk.