psycholoog Utrecht emdr
 
 

Wat we doen

Een behandeling bij de eerstelijns psycholoog is in principe kortdurend. Gemiddeld zijn rond acht tot twaalf gesprekken voldoende om je weer op weg te helpen. Een gesprek duurt 45 minuten.

In het eerste gesprek bespreken we je situatie en probleem. Soms krijg je na het eerste gesprek een aantal psychologische vragenlijsten mee om thuis in te vullen. De uitkomst hiervan wordt met je besproken en kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de doelen en de aanpak. We maken samen een analyse van de klachten en de oorzaken ervan. Vervolgens stellen we een behandelplan op, waarin we afspreken aan welke doelen we gaan werken en welke aanpak het beste bij jou en je probleem aansluit. Als we het idee hebben dat je niet op de juiste plek bent, verwijzen we je in overleg zo nodig door.

Gedurende de behandeling werken we aan de besproken doelen. We zullen regelmatig evalueren of de behandeling naar wens verloopt, zo nodig stellen we het behandelplan bij.
Wanneer je de gewenste verandering(en) hebt bereikt, breekt de afrondingsfase aan. Hierin gaan we na of de verandering blijft bestaan en besteden we aandacht aan een plan om terugkeer van de klachten te voorkomen.

Een eerstelijns psycholoog kan bijvoorbeeld helpen
 • Als je je vaak gespannen of angstig voelt
 • Als je last hebt van sombere of depressieve gevoelens
 • Als je al een tijd oververmoeid bent
 • Als je je overbelast voelt
 • Als het je niet lukt om keuzes te maken
 • Als je weinig zelfvertrouwen hebt of je vaak verlegen of onzeker voelt in contact
 • Als je last hebt van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid waar geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor is
 • Als je moeite hebt met inslapen of doorslapen
 • Als je alsmaar piekert of als bepaalde gedachten alsmaar terugkomen
 • Als je na een traumatische ervaring last hebt van prikkelbaarheid, concentratieproblemen of nachtmerries
 • Als je last hebt van de hoge eisen die je aan jezelf stelt
 • Als het niet lukt om op een assertieve manier voor jezelf op te komen
 • Als je rondom werk, werkeloosheid of studie psychische problemen ervaart
 • Als je seksuele problemen hebt
 • Als je een ingrijpende gebeurtenis hebt ervaren, zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding of ontslag
 • Als je problemen ervaart in je relatie(s) of vriendschap(pen)
 • Als je vragen hebt over je identiteit, wie ben ik, wat wil ik
 • Als bepaalde problemen zich telkens weer herhalen

Met welke klachten kun je niet bij ons terecht?
Als je last hebt van een acute psychose of een ernstige verslaving, je ernstig su´cidaal bent, of een aan autisme verwante stoornis hebt, dan kunnen we je in onze praktijk niet helpen. Je kunt je dan door je huisarts laten verwijzen naar een tweedelijns GGZ-instelling.