Wie we zijn

Psychologen

Psychologenpraktijk West is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen en bestaat sinds 2003.

Wendy Bosma

Wendy Bosma (1973) is getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze studeerde klinische psychologie in Utrecht en is geregistreerd als GZ-psycholoog BIG. Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg werkte ze sinds 1999 in ambulante, deeltijd en klinische setting onder meer bij Altrecht en Molemann MHC. Ze specialiseerde zich als psycholoog in CTG (cognitieve gedragstherapie), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Sinds 2010 werkt ze vrijgevestigd in Psychologenpraktijk West.

In haar werkwijze, die open, eerlijk en direct is, staat het samenwerken aan de doelen en wensen van de cliënt centraal. Wendy vindt het belangrijk te werken vanuit een prettig, betrokken en veilig contact en zet zich daar actief voor in. Zij werkt met inzichten en technieken uit verschillende stromingen.

Lidmaatschappen

LVVP, Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
VEN, Vereniging EMDR Nederland
ACBS, Association for Contextual Behavioral Science
ACBS BeNe, Vereniging voor Acceptance en Commitment Therapy in België en Nederland
NVGzP, Nederlandse Vereniging voor Gz-Psychologen

Registraties

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register) 99061375625

Joghem de Wreede

Joghem de Wreede

Joghem de Wreede (1975) studeerde klinische psychologie in Leiden, waarna hij zich specialiseerde in de
behandeling van mensen met psychologische problemen. Hij werkte sinds 2000 bij verschillende instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg voordat hij in 2006 bij Psychologenpraktijk West ging werken. Hij is geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG).

Joghem maakt gebruik van de kennis en vaardigheden uit de verschillende psychologische benaderingen zoals cognitieve gedragstherapie, met name Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en EMDR. In zijn benadering ligt naast de focus op het verminderen van klachten vooral de nadruk op het ontwikkelingsproces van de client, waarbij het gaat om het vergroten van inzicht in het eigen functioneren, te accepteren wat je niet kunt veranderen en aan te pakken wat je wel kunt veranderen. Cliënten omschrijven hem als een toegankelijk en betrokken therapeut die goed luistert en geduldig is.

Lidmaatschappen

NIP, Nederlands Instituut van Psychologen
LVVP, Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
VSPN, Verenging voor Sportpsychologie in Nederland

Registraties

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register) 19061401525

Marloes de Jong

Marloes de Jong (1976) had al vroeg in haar studie klinische psychologie behoefte aan praktische ervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Zij is daarom tijdens haar studie gaan werken bij Altrecht. Daar behandelde zij gedurende tien jaar diverse soorten psychische problemen, zoals depressie, angst, burn-out en persoonlijkheidsproblematiek. Ze deed er zowel groeps- als individuele therapie en behaalde daar haar registratie tot Gezondheidszorgpsycholoog. In 2006 maakte ze de overstap naar Psychologenpraktijk Nieuwegein. Vanaf 2016 werkt zij als vrijgevestigd GZ-psycholoog bij Psychologenpraktijk West in de wijk Lombok in Utrecht. Marloes houdt erg van dit werken in kleinschalige, betrokken teams met kwalitatief hoogstaande behandelingen en, zo nodig, korte lijnen met andere hulpverleners.

Het menselijke contact en behandeling op persoonlijke maat zijn uitgangspunt voor Marloes. De werkwijze van Marloes kenmerkt zich door een directe, praktische en empathische aanpak. Marloes is bekend met diverse therapeutische kaders en werkt het meest met Cognitieve Gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Mindfulness.

Lidmaatschappen

LVVP, Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
NVGzP, Nederlandse Vereniging voor Gz-Psychologen
VEN, Vereniging EMDR Nederland
Vereniging Voor Mindfulness (VVM)

Registraties

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register) 19065199125