psycholoog Utrecht emdr
 
 

Wie we zijn

Praktijk West is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde gezondheidszorgpsychologen en bestaat sinds 2003.


wendy psycholoog utrechtWendy Bosma (1973) is getrouwd en heeft 2 kinderen. Ze studeerde klinische psychologie in Utrecht en is geregistreerd als GZ-psycholoog BIG. Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, onder meer bij Altrecht en Molemann MHC, heeft ze sinds 1999 gewerkt in ambulante, deeltijd en klinische setting. Wendy heeft ruime ervaring als groepstherapeut en individueel therapeut en was daarnaast -onder meer- behandelcoŲrdinator. Ze ontwikkelde cursussen, gericht op terugkeer naar werk en gericht op omgaan met complexe posttraumatische stress. Ze specialiseerde zich als psycholoog in CTG (cognitieve gedragstherapie), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

In haar werkwijze, die open, eerlijk en direct is, staat het samenwerken met de cliŽnt aan zijn of haar doelen en wensen centraal. Wendy vindt het belangrijk te werken vanuit een prettig, betrokken en veilig contact en zet zich daar actief voor in. Zij werkt met inzichten en technieken uit verschillende stromingen. ĎSamen onderzoeken we wat de achtergrond is van je klachten en welk pad je brengt tot de verandering die je zoektí.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register) 99061375625
Psycholoog NIP

Lidmaatschappen:
NIP, Nederlands Instituut van Psychologen
LVVP, Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
VEN, Vereniging EMDR Nederland
ACBS, Association for Contextual Behavioral Science
ACBS BeNe, Vereniging voor Acceptance en Commitment Therapy in BelgiŽ en Nederland
NVGzP, Nederlandse Vereniging voor Gz-Psychologen
UPC, Utrechtse Psychologen CoŲperatie


joghem psycholoog utrecht Joghem de Wreede (1975) maakt gebruik van de kennis en vaardigheden uit de verschillende psychologische benaderingen zoals cognitieve gedragstherapie, met name Acceptance and Commitment Therapy(ACT), psychodynamische therapie, cliŽntgerichte psychotherapie en EMDR.
In zijn benadering ligt naast de focus op het verminderen van klachten vooral de nadruk op het ontwikkelingsproces van de client, waarbij het gaat om het vergroten van inzicht in het eigen functioneren, te accepteren wat je niet kunt veranderen en aan te pakken wat je wel kunt veranderen. Hij vindt het een voorrecht om dit werk te doen, hij haalt er dan ook veel voldoening uit.

Joghem studeerde klinische psychologie in Leiden, waarna hij zich specialiseerde in de behandeling van mensen met psychologische problemen. Hij werkte sinds 2000 bij verschillende instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg voordat hij in 2006 bij Psychologenpraktijk West ging werken. Van 2002 tot 2003 volgde hij de postdoctorale beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij Altrecht in welk kader hij op verschillende plekken in de psychiatrie werkte. Daarna was hij werkzaam bij een instelling voor behandeling van werkgerelateerde problematiek.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register) 19061401525
Eerstelijnspsycholoog NIP

Lidmaatschappen:
NIP, Nederlands Instituut van Psychologen
LVVP, Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
VSPN, Verenging voor Sportpsychologie in Nederland
ACBS BeNe, Vereniging voor Acceptance en Commitment Therapy in BelgiŽ en Nederland
UPC, Utrechtse Psychologen CoŲperatie


marloes psycholoog utrecht Marloes de Jong (1976) had al vroeg in haar studie klinische psychologie behoefte aan praktische ervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Zij is daarom tijdens haar studie gaan werken bij Altrecht. Daar behandelde zij gedurende tien jaar diverse soorten psychische problemen, zoals depressie, angst, burn-out en persoonlijkheidsproblematiek. Ze deed er zowel groeps- als individuele therapie en behaalde daar haar registratie tot Gezondheidszorgpsycholoog. In 2006 maakte ze de overstap naar Psychologenpraktijk Nieuwegein en werd ook Eerstelijnspsycholoog. Vanaf 2016 werkt zij als vrijgevestigd GZ-/Eerstelijnspsycholoog op twee locaties: Psychologenpraktijk West en Psychologen Praktijk Lombok. Marloes houdt erg van dit werken in kleinschalige, betrokken teams met kwalitatief hoogstaande behandelingen en, zo nodig, korte lijnen met andere hulpverleners.

Het menselijke contact en behandeling op persoonlijke maat zijn uitgangspunt voor Marloes. De werkwijze van Marloes kenmerkt zich door een directe, praktische en empathische aanpak. Marloes is bekend met diverse therapeutische kaders en werkt het meest met Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Mindfulness.

Registraties:
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register) 19065199125
Eerstelijnspsycholoog NIP

Lidmaatschappen:
NIP, Nederlands Instituut van Psychologen
NVGzP, Nederlandse Vereniging voor Gz-Psychologen
VEN, Vereniging EMDR Nederland
Vereniging Voor Mindfulness (VVM)